امنیت و حریم خصوصی

 

خلاصه و مفید در مورد امنیت و حریم خصوصی باهاتون صحبت میکنیم:

 

این نکته که ما زیر مجموعه گروه بازرگانی سام با بیش از دو دهه سابقه هستیم خود گواه بر امنیت و اعتبار است, اما برای اینکه خیال شما را در این مورد راحت کنیم به شما اطمینان میدهیم که اطلاعات شخصی شما بصورت محرمانه نگهداری میشود.

 

تمام اطلاعات شما نزد ما امانت است و به هیچ نهاد و موسسه ای این اطلاعات را برای تجارت و سوئاستفاده های سیاسی و اقتصادی قرار نخواهیم داد.

 

اطلاعات شما تنها با دستور مقامات قضایی در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.

 

امنیت و آسایش را برای شما به ارمغان میآوریم.

 

همه چی لند دات آی آر – hamechiland.ir